(aspirant) Burgemeesters

Succesvol burgemeester worden

Het burgemeesterschap spreekt veel wethouders en bestuurders in het publieke domein aan. DWNP ondersteunt aspirant kandidaten - met of zonder ervaring als locoburgemeester - bij hun oriëntatie en voorbereiding op het burgemeesterschap.

Ook zittende of waarnemend burgemeesters met de ambitie om in een andere gemeente burgemeester te worden, ondersteunen wij bij de voorbereiding op het sollicitatietraject.

Onze aanpak hierbij is pragmatisch en op uw specifieke vragen gericht. In een beperkt aantal gesprekken zorgen wij ervoor dat u goed voorbereid de sollicitatieprocedure om burgemeester te worden in gaat.

Naast deze individuele coaching verzorgen wij ook workshops voor kandidaat-burgemeesters, veelal in opdracht van politieke partijen. Dit is een praktische workshop waarin de diverse stappen in de sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap aan bod komen, evenals de benodigde voorbereiding hierop.

Uw brief en cv
Als de vacature van burgemeester is gesteld gaan wij op basis van de kernpunten uit de profielschets zorgen dat u een persoonlijke en goed gemotiveerde brief met cv opstelt. Belangrijk hierbij is om uw kwaliteiten in relatie te brengen met de gevraagde bestuurscompetenties en de rollen en taken van een burgemeester.

De sollicitatiegesprekken
Met behulp van beproefde methodieken om gespreksvaardigheden op een effectieve manier in te zetten bereiden wij u voor op het gesprek met de Commissaris van de Koning (CdK) en/of de kabinetschef. Uiteraard komen de verplichte basiscondities uitgebreid aan bod.

Een gesprek met een vertrouwenscommissie is een bijzondere ervaring. De voorbereiding hierop vraagt extra aandacht. Met onze aanpak gaat u volledig geëquipeerd de gesprekken met de vertrouwenscommissie in.

Het assessment
Steeds vaker vormt een individueel assessment onderdeel van de sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap. Wij laten u zien hoe u zich hierop het beste kunt voorbereiden.

 

DWNP is al vele jaren gespecialiseerd in werving & selectie, het begeleiden van (aspirant) burgemeesters en het trainen van vertrouwenscommissies. Deze ervaring maakt dat wij u op gedegen en effectieve wijze kunnen voorbereiden en u kunnen voorzien van de nodige tips om uw sollicitatie op de vacature van burgemeester succesvol te laten verlopen.

Onze ervaring zetten wij ook in voor gekozen en benoemde politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen zoals gedeputeerden, statenleden, CdK’s en bestuurders bij waterschappen.