Pontes Scholengroep in Zeeland heeft vacatures voor twee leden van de Raad van Toezicht (V/M)

De organisatie
Pontes Scholengroep is een scholengemeenschap die sinds 1 september 1999 bestaat. De scholengroep is ontstaan uit een fusie tussen Het Goese Lyceum met Groot Stelle, een school voor vbo in Goes, en met twee scholen in Zierikzee: Professor Zeeman (mavo, havo en vwo) en Scholengemeenschap Schouwen-Duiveland (vbo).

Pontes Scholengroep heeft ongeveer 3130 leerlingen en bestaat momenteel uit de vestigingen in Goes en Zierikzee. Het Goese Lyceum met ongeveer 2060 leerlingen heeft in 2014 een nieuw pand betrokken op de Oranjeweg en heeft ook een locatie op de Bergweg. De school in Zierikzee met ongeveer 1070 leerlingen omvat de scholengemeenschap Pieter Zeeman met het onderdeel de Praktijkschool.
De scholengroep biedt werk aan ongeveer 350 medewerkers. De totale omzet van de scholengroep bedraagt circa € 25 miljoen.

In het kader van Good Governance werkt Pontes sinds 2010 met een RvT/CvB model. Het kent een eenhoofdig College van Bestuur (CvB).Het directieteam bestaat uit beide rectoren en de directeur bedrijfsvoering, onder voorzitterschap van het CvB.

Functieomschrijving
(daar waar hij/hem staat moet u ook zij/haar lezen)

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn zoekt Pontes Scholengroep twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht (RvT). Voor de invulling van de huidige twee vacatures zoeken zij twee enthousiaste en inspirerende collega’s, elk met kennis van de onderwijswereld, bij voorkeur voortgezet onderwijs.
Een kandidaat wordt gezocht met de kwalificatie ‘ervaring met lokaal en regionaal bestuur’, voor de andere kandidaat zal de kwalificatie ‘enige financiële/bedrijfsmatige kennis’ gelden. Beide kandidaten zullen daarnaast affiniteit met de regio moeten hebben.

Samenstelling
Bij de samenstelling van de RvT wordt gelet op een evenwichtige vertegenwoordiging van de taken en bevoegdheden van de RvT, zoals deze zijn vastgelegd in de statuten. De RvT wil bij de samenstelling van de Raad recht doen aan de diversiteit in de samenleving en een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen realiseren. De leden vullen elkaar aan voor wat betreft kennis, ervaring en relevante netwerken. De Raad bestaat momenteel uit zes leden.

Collectieve verantwoordelijkheid
De RvT fungeert nadrukkelijk als een team met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, en staat onder leiding van de voorzitter. Dit betekent dat alle leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvT, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De RvT heeft uit haar midden een remuneratiecommissie, onderwijscommissie en een auditcommissie ingesteld. Indien omstandigheden hierom vragen worden ook tijdelijke commissies benoemd.

De volgende aandachtsgebieden dienen vertegenwoordigd te zijn in de RvT:

 • onderwijskunde, kwaliteitszorg, en positie van ouders en leerlingen;
 • openbaar (regionaal en lokaal) bestuur, juridische zaken en medezeggenschap;
 • organisatieontwikkeling, fusies en integratie;
 • HRM beleid en arbeidsmarkt;
 • financiën en risicomanagement.

Profiel lid Raad van Toezicht
Een lid van de Raad van Toezicht:

 • heeft ervaring met besturen en/of toezicht houden in maatschappelijke organisaties;
 • heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • dient aantoonbare affiniteit met de regio te hebben;
 • opereert onafhankelijk, en zonder last of ruggespraak en zakelijk belang;
 • is in staat om op het juiste moment concessies te doen en consensus na te streven zonder zijn onafhankelijkheid te verliezen;
 • vindt integriteit belangrijk en werkt volgens vigerende Governance Codes;
 • heeft voldoende sensitiviteit naar alle betrokken partijen en staat open voor een dialoog met alle relevante stakeholders, zoals leerlingen, ouders, medewerkers, en de lokale en regionale gemeenschap;
 • onderschrijft de grondslag en doelstellingen van de school en het openbaar onderwijs;
 • adviseert de voorzitter CvB bij de uitoefening van zijn functie, neemt desgewenst het initiatief tot overleg als daar aanleiding toe is;
 • heeft het vermogen om op het juiste moment de gepaste distantie te nemen naar het CvB.

Aanstelling, bezoldiging en overige informatie
Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar. De leden van de RvT krijgen een vergoeding volgens de VTOI richtlijn. Deze bedraagt € 2.875,- per jaar.
De RvT vergadert minimaal vijf keer per jaar en aanvullend een aantal keer vanwege deelname aan commissievergaderingen. Leden dienen aan deze beschikbaarheid te kunnen voldoen.
Aan de eindkandidaten zal gevraagd worden een integriteitsverklaring te ondertekenen alsmede een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Verdere inlichtingen

Voor meer informatie over de procedure en de functie kunt u bellen met mevrouw drs. Ilse Backx (06 43 02 54 13) of de heer drs. Lodewijk de Waard (06 53 99 20 99)

Informatie over de Pontes Scholengroep kunt u vinden op www.Pontes.nl

Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag voor 27 februari aanstaande via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De eerste gespreksronde staat gepland in week 10 en 11.

pdf icon Profiel RvT Pontes Scholengroep februari 2017