Werving en Selectie

DWNP helpt organisaties met het aantrekken en selecteren van kandidaten voor functies op bestuurlijk-, directie-, en toezichthoudend niveau. Dit vraagt om een aanpak die verder gaat dan alleen het zoeken naar geschikte kandidaten.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een pragmatische en ontzorgende aanpak. Wij nemen u al het werk rondom het werving- en selectietraject uit handen en betrekken u en uw organisatie op de juiste momenten bij de te nemen beslissingen en te voeren selectie- en verdiepingsgesprekken met kandidaten.

Inzicht krijgen in de cultuur, de strategische doelstellingen en de context waarbinnen de organisatie zich beweegt, zijn een belangrijke eerste stap bij het vinden van de juiste persoon. Om die reden doen wij altijd eerst deskresearch en een aantal interviews met de relevante betrokkenen van onze opdrachtgever. Daarna stellen wij het competentie- en functieprofiel op. 
Indien relevant, bijvoorbeeld wanneer de optimale fit met een directieteam van groot belang is, zetten wij testen in. Door inzicht te krijgen in de drijfveren en kwaliteiten van het bestaande team kunnen wij gericht zoeken naar kandidaten met complementaire eigenschappen.

In onze werving maken wij gebruik van een directe benadering van onze netwerken en zetten wij social media, en print- en online media in. 
Op basis van de briefselectie nodigen wij kandidaten uit voor de eerste gespreksronde; hiervoor zetten wij altijd twee adviseurs in ter borging van de objectiviteit. Voorafgaand aan het eerste gesprek maakt een kandidaat een online assessment. De resultaten hiervan vormen samen met de motivatie, ambities en werkervaring de leidraad van dit gesprek. De volgende stap zijn de gesprekken met de opdrachtgever. 
Gezien de aard van de vacatures zal er veelal, naast een benoemingsadviescommissie (BAC) dan wel selectiecommissie, ook een adviescommissie worden samengesteld. Ter voorbereiding en ondersteuning van deze commissies verzorgen wij een workshop selectievaardigheden en begeleiden wij de commissies in de rol van procesbegeleider. 
Na deze gesprekken is een individueel assessment een gebruikelijke stap. De resultaten hiervan en een door de kandidaat voor te breiden case vormen de basis van het afrondende gesprek met de selectiecommissie.

Afrondend winnen wij vanzelfsprekend referenties in, en laten wij een antecedentenonderzoek door een gespecialiseerd bureau uitvoeren. Zeker voor posities in het publieke domein is dit aan te raden.

Heeft u moeite met de werving en selectie van de juiste kandidaten op bestuurlijk-, directie-, of toezichthoudend niveau? Aarzel dan niet en neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken want begeleiding op onderdelen van het werving- en selectietraject is uiteraard ook mogelijk.