Vertrouwenscommissies, begeleiding en training

DWNP heeft ruime ervaring in het trainen van vertrouwenscommissies binnen gemeentes. Dan kan zijn voor het selecteren van een nieuwe burgemeester maar ook in het kader van het jaarlijkse klankbordgesprek of het formele herbenoemingsgesprek, bij de laatste twee zal het veelal gaan om een korte ‘opfristraining’.

Het kiezen van een nieuwe burgemeester is een belangrijke gebeurtenis. De vertrouwenscommissie die hiervoor is aangesteld, is er dan ook bij gebaat dat het selectieproces goed en gedegen verloopt. Wij begeleiden vertrouwenscommissies in het gehele traject van voorbereiding tot aan het voeren van de gesprekken met de kandidaat-burgemeesters. Hierbij voorzien wij in een selectievaardighedentraining waardoor de commissieleden voldoende geëquipeerd zijn om de diverse selectiegesprekken te voeren.

De basis van de selectievaardighedentraining wordt gevormd door de vastgestelde profielschets en de daarin benoemde thema’s. Wij gaan in op de verschillende rollen van de leden van de commissie en bepalen gezamenlijk welke thema’s op welke wijze door wie bevraagd zullen worden.

Wij behandelen de valkuilen in gesprekken en hoe hier adequaat mee om te gaan. En wij staan uitgebreid stil bij het vertrouwelijk karakter ervan en bij de vraag hoe de commissie een objectieve en onderbouwde mening kan vormen over de kandidaat-burgemeesters. Dit alles om te borgen dat de vertrouwenscommissie goed onderbouwd en gemotiveerd twee kandidaten kan voordragen aan de besloten raadsvergadering.