Referentieprocedures

 •  Pontes Scholengroep in Zeeland - een voorzitter en lid van de Raad van Toezicht.
 •  Pontes Scholengroep in Zeeland - vijf leden van de Raad van Toezicht.
 •  Algemeen Directeur St.-Jozefmavo in Vlaardingen
 •  Adjunct Directeur/Directeur Bedrijfsvoering St.-Jozefmavo
 •  Rector van een VO school, Het Goese Lyceum
 •  Algemeen Directeur van een VO School, St.-Jozefmavo
 •  Voorzitter College van Bestuur van een VO School, Pontes Scholengroep
 •  Rector van een VO School, Develstein College
 •  Directeur Bedrijfsvoering van een VO School, CSG Calvijn
 •  Rector van een VO School, Pontes Scholengroep
 •  Lid Algemene Directie van een PO scholengroep, Stichting BOOR
 •  Directeur Techniek van een ROC, Albeda College
 •  Algemeen Directeur van PO scholengroep, SPOG
 •  Algemeen Directeur van een Woningcorporatie, Helpt Elkander woningbouwvereniging
 •  Manager Bedrijfsvoering van een Woningcorporatie Helpt Elkander woningbouwvereniging
 •  Directeur-Bestuurder van een Woningcorporatie, Dunavie
 •  Voorzitter Raad van Commissarissen van een Woningcorporatie, Dunavie
 •  Manager Wonen van een Woningcorporatie, Singelveste
 •  Algemeen Directeur van een Verpleeg en Verzorgingshuis, Vita Zorg
 •  Manager Verpleeghuiszorg van een Verpleeg en Verzorgingshuis, Argos Zorggroep
 •  Voorzitter Raad van Bestuur van een Gehandicaptenzorg Organisatie, Pameijer
 •  Hoofd P&O, Sociale zaken en werkgelegendheid Gemeente Rotterdam
 •  Manager HRM, Hoogheemraadschap Delfland
 •  Manager Bedrijfsbureau van een Medisch Diagnostisch Centrum, STAR-MDC
 •  Algemeen Directeur van een Belangenvereniging, Zorgbelang Zuid-Holland
 •  Algemeen Directeur van een Afvalbeheer Organisatie, Cyclus NV
 •  Operationeel Directeur van een Afvalbeheer Organisatie, Cyclus NV
 •  Directeur HRM van een Productie Organisatie, Linde-Gas Benelux
 •  Manager HRM Productiebedrijf, Budelpack
 •  Regiomanager van een Installatiebedrijf, Energiewacht
 •  Hoofd Concern HRM van een Bouwonderneming, TBI Holdings
 •  Algemeen Directeur van een Productiebedrijf, Alcomij